700.000.000đ
nha cap4 duyet trung

Giường: 2Bồn tắm: 1m²: 72

Nhà cấp 4

700.000.000đ

Giường: 2Bồn tắm: 1m²: 72

Nhà cấp 4