3.000.000.000đ

Giường: 3Phòng tắm: 2m²: 66

Đất

3.000.000.000đ

Giường: 3Phòng tắm: 2m²: 100

Nhà