2.400.000.000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2

1.500.000.000đ
BÁN NHÀ CẤP 4 PHƯỜNG HỢP GIANG
1.500.000.000đ

Giường: 2Bồn tắm: 1m²: 70

4.000.000.000đ

Giường: 3Phòng tắm: 2m²: 100

Nhà

3.000.000.000đ
bds 181115
3.000.000.000đ

Giường: 3Phòng tắm: 3m²: 54

Nhà

2.200.000.000đ

Giường: 3Phòng tắm: 2m²: 100

Nhà