Tứ linh trong phong thủy nhà đất.

Tứ linh trong phong thủy nhà đất.

Hậu Huyền Vũ – Hình ảnh kết hợp Rắn quấn quanh thân Rùa đen: Phương chính Bắc, ứng với mùa Đông. – Trong phong thủy nhà đất, Rùa là biểu tượng của sự trường thọ, sự bảo vệ lâu dài, có thể giúp chủ nhà gặp được quý nhân phù trợ. – Chúng ta có […]